OUT OF FOCUS


Ännu en?!

Javisst hoho, å du;

Ännu en, och ännu 

ännu en. 

Och en, 

en,

en och en... som om havet

sakta

kom att droppa 

ur en kran;

Lika visst,

likadant, lika

tomt störande

dessa kranens alla

droppar;

En. 

En, en 

och ännu en... likadan

till.


... Stackars konsultklippt

generiker, av

medelhöjd,

medelbredd och

medeltyngd

av medelbegåvning, 

medellynne och

medelkapacitet -

av medel vadsomhelst,

överallt

Medel 

hela han...

Lille illbatting! var han

sådan, den gossen? nej aldrig

Mormor lurpacka? bara fantasi

bara sagor

Varken underbälte 

eller överhuvud 

jo överstyr! en gång 

över cykelstyre 

bara... Jodå.


Denne otydlige lille babyfarbror

vår duktige lille gossekarl - ert stackars lilla

gubbabarn...

... du fule lille standardvän, å du fule lille barnagubbe!

Vem är ni,

vem är du allihop?!

... hrmpf. Ja kärt barn har många, har väl

alla, ja ni förstår... ni fäder och mödrar

Och vilka är du själv

vilka då 

är du?


Vem är Vem

vilka är vad

... alla dessa

oändliga serier av

vekbenta hannar

radar upp 

så fint, sina led

i linjeraka tisdagsköer 

i vinkelräta rockjackskrökar

vardagsryggarna 

kroknackarna

nedkörda från kosmos 

tvångsböjda mot jorden

de i anden vinklade 

låter blickarna 

för en stund

glömma sig bortåt

... låter ögat glida bort,

från allt, från 

Alltet - 

från allt 

som skulle vara

heligt.


Vem är vem?

Är själva Verket

i själva verket

alls?


Är Vilka verkligen?

Eller Är endast Vem?


Vem är vi allihopa.

Vilka är jag själv.


Är

löjlige Leif Lennart Larsson?


Är

tråkige Bengt Göran Gunnarsson

egentligen

Jan Jonas Jonas Jon-Jonas Jonasson

... eller vad?


______________________


Är det inte finfarbror Sven-Bertil Tåå-Bröstman?

- eller var det Rösth-Tröstman -

Säg, har brorfader fin BröstRöst till tröst?

är den 

den tröst man åter finner i

Tant Tage Tokstedt-Trevligher?

... denne dubbelnamnade tramspolare,

dessa dubbelhakade knaspellar...

Vi fira vi fira! tänker jag,

joför vi gå! över daggstänkta hum-hm hrm...

fallera... nej?

Jag Gå Här Me...

taggstucken... Märg.

Fallera, nä.

Alla jag, oss ja hela min klass

fira Sigtunas gammelhumanister

och vi minns,

vi minns mig allesammans;

Carl-Conny Closterhatt

Claes-Christer Cristen-Svanz

Curt-Christina Crinolinhöna 

Criss-Kerstin Cristyrkriis-Cristallkraas

Odd-Hektor van den Clänggangster 

Ronny Ronarlufva af Cronoberg

Bror-Benny Bråttslinger-Blåttare

Benjamin GoldBaiz

Björn-Bodil Bommbare

Leif-Lasse Lökballe

Lars-Leffe Lockroph

Gillbritt Tutth-Gifft

Snorre Bhall-Trolle

... eller?

var det Snorre... Troll-Bhalle nä...

Nä.

_______________________Gråbeige och lagom är han 

överallt; korrekt i kön 

alltid det rätta,

med små manér...

... Sprungen ur mänsklighetens 

genetiska smörgåsbord

Suddig och ovillig 

överallt; och ingenstans

sin egen dubbelgångare 

sitt eget alter ego...

... och med ett yttre 

som bara behöver ses 

en endaste liten enstaka 

gång, för att

därefter glömmas bort,

av alla,

för alltid...

För. All. Tid.


... och med ett namn 

som ingen någonsin 

kunnat minnas -

- trots! 

att han under hela sitt 96-år låånglånga liv 

hann presentera sig

sammanlagt 35 441 gånger 

för totalt 89 056 personer 

samt i text skriva 

sitt namn - som autograf eller i klartext - 

i skrivstil eller stenografi

med gemener och versaler

i runor eller noter

bildligt eller fonetiskt

påsytt eller färgglatt

broderat eller tatuerat

som diskret invit eller helt jävla desperat...


________________________


på avtal och blanketter

i kalendrar och filofaxer

på almanackor och sheman

på kom-ihåg-lappar och månadsmagasin

på checkar och intyg

på notor och i noteringar

på deklarationer och kundkort

på namninsamlingar och gratulationskort


på sofflock och parkbänk

under telefonsamtal eller polisförhör

under välskrivning eller pseudonym

under hot eller erektion

innan kärlek och efter kärlek


utfärdat och avfärdat

avslag och tillslag

ditsatt och ansatt

åtsatt och avsatt

nedsatt och påsatt

i likvor och i Eivor

in vitae och in memoriam

_________________________... på sammanlagt 21 772 pappersark...

Sin egen pseudonym

är han, denne 

ingen 

i oss alla.


Vem är Vem

egentligen 

är Vem

någon

alls?


© Copyright 2010 Looping Publ. All rights reserved.